Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO
z 31 stycznia

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego,
a także składania dokumentów
przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów
dotychczasowych gimnazjów

(pobierz...)

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   

Wykaz podręczników dla klas pierwszych
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 i Technikum nr 3

Rok szkolny 2017/2018
 

 

Podręczniki dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim 
(pobierz...)

Podręczniki Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim

(pobierz...)

 

*W PRZYPADKU PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH, PROSIMY WSTRZYMAĆ SIĘ
Z ZAKUPEM DO SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM UCZĄCYM DANEGO PRZEDMIOTU!

**PROSZĘ WSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAKUPEM KSIĄŻEK Z ZAKRESU ROZSZERZONEGO
DO SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM PROWADZĄCYM DANY PRZEDMIOT!!!

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim