PORADY DORADCY ZAWODOWEGO

JAK OGARNĄĆ HOME SCHOOL?
   

   
WYCIECZKI
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów


ZAŁĄCZNIKI
DO REGULAMINU

dokumentacja
wycieczki krajowe


dokumentacja
wycieczki zagraniczne


   

   
   


 

   

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   

DZWONKI W SZKOLE

ZAJĘCIA NORMALNE

ZAJĘCIA SKRÓCONE

1. 8.00 - 8.45

1. 8.00 - 8.30

2. 8.55 - 9.40

2. 8.35 - 9.05

3. 9.50 - 10.35

3. 9.10 - 9.40

4. 10.45 - 11.30

4. 9.45 - 10.15

5. 11:50 - 12:35

5. 10.25 - 10.55

6. 12:45 - 13:30

6. 11.00 - 11.30

7. 13:40 - 14:25

7. 11.35 - 12.05

8. 14:35-15:20

8. 12.10 - 12.40

9. 15:25-16:10

9. 12.45 - 13.15

 

 

 

 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim