Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO
z 31 stycznia

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego,
a także składania dokumentów
przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów
dotychczasowych gimnazjów

(pobierz...)

   

Wykaz terminów kursów zawodowych dla klas II i III
w roku szkolnym 2018/2019
(pobierz...)

   

STYPENDIA XL

   

Harmonogram egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie 2018/2019
Egzamin pisemny technikum (pobierz)
Egzamin pisemny BS (pobierz)
Egzamin praktyczny Technikum (pobierz)
Egzamin praktyczny SP (pobierz)
Egzamin praktyczny BS (pobierz)

   

   

   
   

Informacje dla kandydatów
do publicznych
szkół
ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2019/2020.

zobacz więcej...

   

DLA NAUCZYCIELI  

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   

DZWONKI W SZKOLE

ZAJĘCIA NORMALNE

ZAJĘCIA SKRÓCONE

0. 7.10 - 7.55

0. 7.25 - 7.55

1. 8.00 - 8.45

1. 8.00 - 8.30

2. 8.50 - 9.35

2. 8.35 - 9.05

3. 9.55 - 10.40

3. 9.15 - 9.45

4. 10.50 - 11.35

4. 9.50 - 10.20

5. 11.45 - 12.30

5. 10.25 - 10.55

6. 12.40 - 13.25

6. 11.00 - 11.30

7. 13.35 - 14.20

7. 11.35 - 12.05

8. 14.30 - 15.15

8. 12.10 - 12.40

9. 15.25 - 16.10

9. 12.45 - 13.15

10.

10. 13.20 - 13.50

 

 

 

 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim