GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI*

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 im. JANA PAWŁA II W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

CKZ SALA NR 1.12

PONIEDZIAŁEK GODZ. 17:00

Lp.

nazwisko i imię  nauczyciela

nauczany przedmiot

wychowawstwo

1.        

Banaszczak Katarzyna

matematyka

Dyrektor Szkoły

2.        

Cichowski Tomasz

wychowanie fizyczne

xxx

3.        

Geszcz Katarzyna

wychowanie fizyczne

3Bb

4.        

Grabowska Edyta

język angielski

3Bc

5.        

Janich Zbigniew

przedmioty zawodowe samochodowe

xxx

6.        

Juszczak Waldemar

wychowanie fizyczne

3Tb

7.        

Krzciuk Iwona

język polski

2Ta

8.        

Majda Małgorzata

fizyka

xxx

9.

Mrozicka Elżbieta**

wychowawca w bursie

xxx

10.        

Przybył Sławomir

przedmioty zawodowe samochodowe

xxx

11.    

Składowska Jolanta  

doradztwo zawodowe

(1 i 2 poniedziałek miesiąca) –

12.    

Sobczyńska Malwina

wychowanie fizyczne

4TaP

13.    

Szulc Dominika

język polski

3Ba

14.    

Tomczyk Leszek

fizyka, matematyka

xxx

15.    

Włodarczyk Aleksandra

język angielski

1Bd

16.

Wojna- Cichowska
Barbara**

Kierownik Bursy

xxx

CZWARTEK GODZ. 17:00

17.    

Adamus Michał

przedmioty zawodowe samochodowe

xxx

18.

Babiarski Mariusz**

Wychowawca w bursie

xxx

19.    

Barańska Żaneta

geografia

2Bc

20.    

Błaszczyk Jolanta

język angielski

1Bc

21.    

Cisowski Jacek

przedmioty zawodowe logistyczne

xxx

22.    

Kapała Monika

język polski

1Tb

23.    

Kłoda Magdalena

religia

xxx

24.    

Kołodziejski Jarosław

przedmioty zawodowe samochodowe

xxx

25.    

Lemczak Przemysław

przedmioty zawodowe samochodowe

4Ta

26.    

Marzec Agnieszka

historia,
historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość

3Ta

27.    

Osiadacz Katarzyna

informatyka

1Ta

28.    

Pawłowski Michał

język niemiecki

xxx

29.    

Pełka Ewa

pedagog

xxx

30.    

Pierzchała Dariusz

przedmioty zawodowe samochodowe

4TaP

31.    

Pietrzyk Michał

wychowanie fizyczne

4Tb

32.    

Piotrowski Dariusz

przedmioty zawodowe logistyczne

2Ba

33.    

Porczyk Renata

biblioteka

1Bb

34.    

Przysuszyński Tomasz

przedmioty zawodowe samochodowe

xxx

35.    

Sobierski Marcin

przedmioty zawodowe samochodowe

xxx

36.    

Szaczuk - Rybak Monika

język angielski

2Bb

37.    

Szymański Piotr

przedmioty zawodowe samochodowe

xxx

38.    

Śpiewak Monika

biologia, chemia

xxx

39.    

Tazbir Monika

język niemiecki

Wicedyrektor Szkoły

40.    

Wachoń Tomasz

religia, przedmioty pożarnicze

xxx

41.    

Walasik Małgorzata

wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

1Ba

42.    

Wasilewski Piotr

muzyka

xxx

43.    

Wieteska Monika

przedmioty zawodowe logistyczne

2Tb

44.    

Wiśniewski Krystian

przedmioty zawodowe logistyczne

xxx

 

*w przypadku zmiany planu lekcji, godziny dostępności nauczycieli mogą ulec zmianie
**opiekunowie dostępni są w budynku Bursy (bud.A)

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020