NASI NAUCZYCIELE

Pedagog szkolny

mgr Ewa Pełka

 
JĘZYK POLSKI

 

mgr Monika Kapała
mgr Iwona Krzciuk


 

   


JĘZYK ANGIELSKI

mgr Aleksandra Włodarczyk
mgr Katarzyna Ostalska

 
   

 
JĘZYK NIEMIECKI

mgr Iwona Poganowska
 
 
   

HISTORIA
 
mgr Marek Adryjan
mgr Beata K. Burzyńska
   

 
GEOGRAFIA

mgr Marek Adryjan
mgr Beata K. Burzyńska
 
   

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Marek Adryjan
mgr Beata K. Burzyńska
   

 MATEMATYKA

mgr Wioletta Ostrowska

mgr Anna Niedziałkowska

   

 

FIZYKA

mgr Leszek Tomczyk
   

 

CHEMIA


mgr Barbara Karasińska

 
   

 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

 

mgr inż Jacek Mrozicki
mgr Renata Porczyk


 

   

BIOLOGIA
mgr  Barbara Karasińska
   
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  mgr  Anita Galiniewicz
   
   


 WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Katarzyna Geszcz
mgr Waldemar Juszczak
mgr Michał Pietrzyk

 

   

 
RELIGIA

mgr inż. Elżbieta  Miloradović

Ks. Mariusz Turczyński
 
 
 

   
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr inż. Jarosław Kołodziejski 
mgr inż. Przemysław Lemczak
mgr inż. Jacek Mrozicki 

mgr inż. Dariusz Piotrowski
mgr Urszula Staniec

mgr inż. Tomasz Tyce 
dr inż. Krystian Wiśniewski
mgr inż. Krzysztof  Wysocki


   

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

nauczyciel kształcenia zawodowego
(specjalność pożarnicza)Tomasz Wachoń
   

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

KADRA DYDAKTYCZNA
Centrum Kształcenia Praktycznego

(zobacz...)

   

 

WIEDZA O KULTURZE

mgr  Iwona Krzciuk
   
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Małgorzata Walasik
   

BIBLIOTEKA
CENTRUM MULTIMEDIALNE

mgr Renata Porczyk
mgr Małgorzata Walasik
 
 
   
 BURSA

mgr Barbara Wojna-Cichowska
mgr Monika Kapała
mgr Eligiusz Lasota
mgr Elżbieta Mrozicka
mgr Renata Porczyk
mgr Malwina Sobczyńska
mgr Małgorzata Walasik
 

 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim