PORADY DORADCY ZAWODOWEGO

JAK OGARNĄĆ HOME SCHOOL?
   

   
WYCIECZKI
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów


ZAŁĄCZNIKI
DO REGULAMINU

dokumentacja
wycieczki krajowe


dokumentacja
wycieczki zagraniczne


   

   
   


 

   

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   

NASI NAUCZYCIELE

Pedagog szkolny

mgr Ewa Pełka

 
JĘZYK POLSKI

 

mgr Monika Kapała
mgr Iwona Krzciuk


 

   


JĘZYK ANGIELSKI

mgr Aleksandra Włodarczyk
mgr Katarzyna Ostalska
mgr Iga Kostrzewska

 

   

 
JĘZYK NIEMIECKI

mgr Monika Tazbir
 
 
   

HISTORIA
 
mgr Marek Adryjan
mgr Wojciech Sitek
   

 
GEOGRAFIA

mgr Marek Adryjan

 
   

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Marek Adryjan

   

 MATEMATYKA

mgr Wioletta Ostrowska
mgr Anna Niedziałkowska
mgr Leszek Tomczyk

   

 

FIZYKA

mgr Leszek Tomczyk
   

 

CHEMIA


mgr Barbara Karasińska

 
   

 

INFORMATYKA

 

mgr Renata Porczyk


 

   

BIOLOGIA
mgr  Barbara Karasińska
   
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  mgr  Anita Galiniewicz
   
   


 WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Katarzyna Geszcz
mgr Waldemar Juszczak
mgr Michał Pietrzyk
mgr Malwina Sobczyńska

 

   

 
RELIGIA

mgr inż. Elżbieta  Miloradović
Ks. Mariusz Turczyński
mgr Antonina Karwat
 
 
 

   
PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr inż. Jarosław Kołodziejski 
mgr inż. Przemysław Lemczak
mgr inż. Jacek Mrozicki 

mgr Urszula Staniec 

dr inż. Krystian Wiśniewski
mgr Aleksandra Różańska
mgr inż Jerzy Mierzwa
Kazimierz Konewka


   

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

nauczyciel kształcenia zawodowego
(specjalność pożarnicza)Tomasz Wachoń
   

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Włodzimierz Bator

Andrzej Bawolak

Grzegorz Dmuchowski

Dariusz Pierzchała

   

 

WIEDZA O KULTURZE

mgr  Iwona Krzciuk
   
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Małgorzata Walasik
   

BIBLIOTEKA
CENTRUM MULTIMEDIALNE

mgr Renata Porczyk
mgr Małgorzata Walasik
 
 
   

MUZYKA
mgr Marzena Zwolska
   
 BURSA

mgr Barbara Wojna-Cichowska
mgr Monika Kapała
mgr Eligiusz Lasota
mgr Elżbieta Mrozicka
mgr Renata Porczyk
mgr Malwina Sobczyńska
mgr Małgorzata Walasik
mgr Piotr Wasilewski
 

 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim