PORADY DORADCY ZAWODOWEGO

JAK OGARNĄĆ HOME SCHOOL?
   

   
WYCIECZKI
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów


ZAŁĄCZNIKI
DO REGULAMINU

dokumentacja
wycieczki krajowe


dokumentacja
wycieczki zagraniczne


   

   
   


 

   

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w ZSP nr 3 im. Jana Pawła
w Tomaszowie Mazowieckim

I semestr 
02.09.2019 r. – 02.02.2020 r.
   
 02.09.2019 r.     - Rozpoczęcie roku szkolnego
 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.    - Zimowa przerwa świąteczna
   
   
II semestr 
03.02.2020 r. – 26.06.2020 r.
   
13.01.2020 r. ÷ 26.01.2020 r.   - Ferie zimowe
09.04.2020 r. ÷ 14.04.2020 r.  - Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2020 r.  - Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
26.06.2020 r.  - Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
27.06.2020 r.– 31.08.2020 r.  - Ferie letnie

Egzamin maturalny

Według harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r., ustalonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy i Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Według harmonogramu przeprowadzania egzaminów zawodowych w 2020 r., ustalonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych z zarządzenia Dyrektora Szkoły:

09.01.2020, 10.01.2020, 04.05.2020,  05.05.2020,  06.05.2020,  12.06.2020

Dni skróconych zajęć lekcyjnych:

11.10.2019 r. – Dzień Edukacji, 20.12.2020 – Wigilia szkolna, 01.06.2020 – Piknik szkolny

 

 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim