MATURA 2021

Informacje dla zdających

Otwórz witrynę internetową https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411, a następnie pobierz odpowiedni rodzaj deklaracji.

Dla obecnych uczniów „Deklaracja1a”.

Deklaracja 1a

Formularz deklaracji w pliku PDF pobrany ze strony WWW należy wypełnić, a następnie zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11).

W otwartym formularzu należy wpisać swoje dane osobowe oraz uzupełnić pola dotyczące zdawanych przedmiotów.

Pamiętaj! – nie wolno pisać tylko wielkimi literami.

W polu identyfikator szkoły wpisujesz 101601- 0531W.

Po wypełnieniu określonych pól zapisujesz na dysku plik z rozszerzeniem *.pdf.

W miejscu gwiazdki powinno być zapisane Twoje nazwisko , imię i klasa wg legendy:

A- 4Ta,  B- absolwenci.
Wydrukowaną w dwóch egzemplarzach deklarację należy podpisać czytelnie imieniem oraz nazwiskiem i przekazać wicedyrektorowi szkoły Pani Anicie Galiniewicz wraz z wersją elektroniczną na pendrive w uzgodnionym terminie.

Absolwenci mogą złożyć deklarację po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z wicedyrektorem szkoły.


Deklaracja 1a po aktualizacji z 29 grudnia 2020
 


SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021,
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19


w
Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim

procedury

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020