Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO
z 31 stycznia

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego,
a także składania dokumentów
przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów
dotychczasowych gimnazjów

(pobierz...)

   

Wykaz terminów kursów zawodowych dla klas II i III
w roku szkolnym 2018/2019
(pobierz...)

   

STYPENDIA XL

   

Harmonogram egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie 2018/2019
Egzamin pisemny technikum (pobierz)
Egzamin pisemny BS (pobierz)
Egzamin praktyczny Technikum (pobierz)
Egzamin praktyczny SP (pobierz)
Egzamin praktyczny BS (pobierz)

   

   

   
   

Informacje dla kandydatów
do publicznych
szkół
ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2019/2020.

zobacz więcej...

   

DLA NAUCZYCIELI  

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   

Tygodniowy plan pracy pedagoga szkolnego
Rok szkolny 2018/2019
(zobacz...)

Harmonogram działań zgodnych ze Szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym w roku szkolnym 2018/2019
w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Mazowieckim.
(zobacz...)

Godziny pracy pedagoga szkolnego -  mgr Ewy Pełki

Poniedziałek     9.00 - 14.00  
Wtorek 12.00 - 17.00   17.00 - 18.00 - Poradnia dla rodziców
Środa 9.00 - 13.00  
Czwartek 11.00 - 15.00  
Piątek 9.00 - 12.00 12.00 - 13.00 Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę

 

PEDAGOG SZKOLNY POLECA:
Opracowania

 

Moje dziecko w przedszkolu i w szkole. Spotkanie informacyjne   pobierz...

Scenariusz spotkania z rodzicami  
pobierz...


Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami 
  pobierz...

 

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC

 

Agresja i przemoc w szkole

 

Serwisy o tematyce pedagogicznej

Internetowy serwis pedagogiczny

Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich


Publikacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wersji pdf

 

Serwis pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Głos Pedagogiczny 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim