PROJEKT

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II

w Tomaszowie Mazowieckim
inwestuje w uczniów”

RPLD.11.03.01-10-0033/21

 

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych u min. 90% z 60 uczniów z Technikum nr 3 (technik logistyk, technik pojazdów samochodowych) i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 (mechanik pojazdów samochodowych) w Tomaszowie Mazowieckim z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży uczniowskich, szkoleń i kursów, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z ZSP nr 3 (kursy) oraz podniesienie jakości nauczania przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie 01.06.2022. do 30.11.2022.

REGULAMIN PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - NAUCZYCIEL

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - UCZEŃ

 

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020