Wykaz terminów kursów zawodowych dla klas II i III
w roku szkolnym 2018/2019
(pobierz...)

   

Budżet Obywatelski
samorządu województwa łódzkiego

   

Harmonogram egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie 2018/2019
(pobierz...)

   

   

   
   

Informacje dla kandydatów
do publicznych
szkół
ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2019/2020.

zobacz więcej...

   

MATURA 2018/19
INFORMATOR (pobierz...)
Informacja o opłatach
za egzamin maturalny
na str. 97

Terminy
egzaminów maturalnych 2019

(pobierz...)

Absolwent 2018
Przydatne strony www

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   
POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE SZKOŁY ŚREDNIEJ

Szkoła policealna  – szkoła przeznaczona dla absolwentów szkół średnich.
Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Oferujemy kształcenie w publicznej szkole policealnej w zawodzie:

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Czas trwania nauki to trzy semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Nauka jest bezpłatna.

Na koniec procesu kształcenia słuchacze szkoły mogą podejść do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Słuchacz szkoły policealnej potwierdza kwalifikację:

Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy, dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona. Osoba będąca technikiem BHP prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Technik BHP zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem w środowisku pracy, we wszystkich zakładach, w których jest to wymagane.

WAŻNA INFORMACJA!
W związku ze zmianą druków legitymacji w szkołach dla dorosłych proszę o zgłoszenie się słuchaczy do sekretariatu szkoły w celu wymiany legitymacji na druki zgodne z rozporządzeniem MEN.

Sekretariat czynny pn-pt – w godzinach 8-15

PLANY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2016/17

Semestr III

 

INFORMACJA O EGZAMINACH SEMESTRALNYCH 

 

 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim