Wykaz terminów kursów zawodowych dla klas II i III
w roku szkolnym 2018/2019
(pobierz...)

   

Budżet Obywatelski
samorządu województwa łódzkiego

   

Harmonogram egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie 2018/2019
(pobierz...)

   

   

   
   

Informacje dla kandydatów
do publicznych
szkół
ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2019/2020.

zobacz więcej...

   

MATURA 2018/19
INFORMATOR (pobierz...)
Informacja o opłatach
za egzamin maturalny
na str. 97

Terminy
egzaminów maturalnych 2019

(pobierz...)

Absolwent 2018
Przydatne strony www

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3


Branżowa Szkoła I stopnia
– szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej jest potwierdzane świadectwem jej ukończenia. Absolwent ZSZ uzyskuje jedynie świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe można uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od klasy drugiej. Aby uzyskać dyplom technika absolwent ZSZ musi uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3
kształci w zawodach:

- Mechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- elektromechanik
- ślusarz
- magazynier - logistyk
- murarz-tynkarz

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- betoniarz - zbrojarz
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- fryzjer
- fotograf
- stolarz

- dekarz
- mechanik - monter maszyn i urządzeń

- monter mechatronik
- operator obrabiarek skrawających
- kierowca mechanik
- blacharz samochodowy

- elektromechanik pojazdów samochodowych
- lakiernik

oraz w wielu innych branżach w zależności od zainteresowań bądź preferencji.


 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim