PORADY DORADCY ZAWODOWEGO

JAK OGARNĄĆ HOME SCHOOL?
   

   
WYCIECZKI
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów


ZAŁĄCZNIKI
DO REGULAMINU

dokumentacja
wycieczki krajowe


dokumentacja
wycieczki zagraniczne


   

   
   


 

   

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3


Branżowa Szkoła I stopnia
– szkoła na podbudowie programowej gimnazjum lub szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia jest potwierdzane świadectwem jej ukończenia. Absolwent branżowej szkoły I stopnia uzyskuje jedynie świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe można uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze. 

Branżowa Szkoła I stopnia
kształci w zawodach:

- Mechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- ślusarz
- magazynier - logistyk
- murarz-tynkarz

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- betoniarz - zbrojarz
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- fryzjer
- fotograf
- stolarz

- dekarz
- mechanik - monter maszyn i urządzeń

- monter mechatronik
- operator obrabiarek skrawających
- kierowca mechanik
- blacharz samochodowy

- elektromechanik pojazdów samochodowych
- lakiernik samochodowy

oraz w wielu innych branżach w zależności od zainteresowań bądź preferencji.


 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim