Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO
z 31 stycznia

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego,
a także składania dokumentów
przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów
dotychczasowych gimnazjów

(pobierz...)

   

Wykaz terminów kursów zawodowych dla klas II i III
w roku szkolnym 2018/2019
(pobierz...)

   

STYPENDIA XL

   

Harmonogram egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie 2018/2019
Egzamin pisemny technikum (pobierz)
Egzamin pisemny BS (pobierz)
Egzamin praktyczny Technikum (pobierz)
Egzamin praktyczny SP (pobierz)
Egzamin praktyczny BS (pobierz)

   

   

   
   

Informacje dla kandydatów
do publicznych
szkół
ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2019/2020.

zobacz więcej...

   

DLA NAUCZYCIELI  

   

WAŻNE TELEFONY  

999 - Pogotowie
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż miejska
981 - Pomoc drogowa
   

 

Kalendarz spotkań z rodzicami uczniów ZSP nr 3 im. Jana Pawła II
w roku szkolnym 2018/2019

 

Zebrania z rodzicami:

 

13.09.2018 r.  godz. 1630        – spotkanie rodziców wszystkich klas na hali sportowej

 

                       godz. 1700        – zebranie rodziców z wychowawcami

 

                       godz. 1800        – zebranie Rady Rodziców w sali M1

 

15.11.2018 r.  godz. 1700        – zebranie Rady Rodziców w sali M1

 

                       godz. 1800        – zebranie rodziców z wychowawcami

 

24.01.2019 r.    godz. 1700      – zebranie Rady Rodziców w sali M1

 

                       godz. 1800        – zebranie rodziców z wychowawcami

 

04.04.2019 r.    godz. 1800      – zebranie rodziców z wychowawcami klasy IV Ta i klas

 

III Ta i III Tc (przed praktykami)

 

23.05.2019 r.   godz. 1700       – zebranie Rady Rodziców w sali M1

 

                      godz. 1800         – zebranie rodziców z wychowawcami

 

06.06.2019 r.  godz. 1700       – zebranie Rady Rodziców w sali M1

 

Uwaga: Pozostali nauczyciele nie będący wychowawcami do dyspozycji wychowawców i rodziców oczekują w pokoju nauczycielskim od godziny 1800 do końca ostatniego zebrania.

 

Konsultacje dla rodziców:

 

04.10.2018 r. godz. 18.00

 

06.12.2018 r. godz. 18.00

 

03.01.2019 r. godz. 18.00

 

07.03.2019 r. godz. 18.00

 

06.06.2019 r. godz. 18.00

 

Moje dziecko w szkole i przedszkolu. Poradnik dla rodziców. pobierz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2012 ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim