Branżowa Szkoła I stopnia to szkoła na podbudowie programowej 8 - letniej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

Celem kształcenia w szkole branżowej jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Branżowa Szkoła I stopnia oferuje kształcenie w następujących zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych
elektryk
elektromechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
magazynier - logistyk
murarz - tynkarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
betoniarz - zbrojarz
monter sieci i instalacji sanitarnych
fryzjer
fotograf
stolarz
dekarz
mechanik - monter maszyn i urządzeń
mechatronik
operator obrabiarek skrawających
kierowca mechanik
blacharz samochodowy
elektromechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy

i wielu innych*

*wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań  kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 316 z póź. zm.) 

Nauka zawodu składa się z trzech integralnych, równolegle realizowanych części:

- kształcenie ogólne odbywa się w szkole,
- kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu lub w innej miejscowości (kursy).
- kształcenie zawodowe praktyczne czyli tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, który powinien posiadać do tego  odpowiednie kwalifikacje.

Informacje o dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników poza szkołą - KURSY

W zależności od zawodu uczeń może być oddelegowany na  dokształcanie zawodowe do CEZ w Sieradzu lub w inne miejsce. Kurs dokształceniowy finansowany jest przez szkołę, natomiast koszty dojazdu, wyżywienia czy zakwaterowania w internacie pokrywa uczestnik kursu z własnych środków pieniężnych. Uczeń uczestniczy w takim kursie aż trzykrotnie: w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. Kurs trwa 4 tygodnie przez 8 godzin dziennie. Na zajęciach w ośrodku kursowym otrzymuje się oceny, są egzaminy, sprawdzana jest obecność, oceniane jest zachowanie. Informacja o postępach kursanta dostarczana jest do szkoły i do pracodawcy.

Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:

- ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
- przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jego zdrowiu.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy tzn. 3 lata.
Młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:
- wynagrodzenia,
- ubezpieczenia społecznego,
- urlopu,
- bezpłatnej opieki lekarskiej,
- wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia uzyskuje jedynie świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym.

Kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

- zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
-
lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze.

Po ukończeniu 3 letniej Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji (egzamin przed OKE) absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo świadectwo czeladnicze a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika. Absolwenci, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub otworzyć własną działalność gospodarczą.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Po trzech latach nauki, absolwent zdając egzamin zawodowy uzyskuje kwalifikacje w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Praca mechanika samochodowego polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów (firmy, klienci indywidualni). Obowiązki mechanika pojazdów samochodowych obejmują przede wszystkim sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonywanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych w całych pojazdach oraz w poszczególnych zespołach i układach (z wyłączeniem zespołów i układów elektrycznych, którymi zajmuje się elektromechanik samochodowy).

Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanych zakładach samochodowych lub na terenie szkoły. Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w:

- autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów,
- wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych,
- zakładach produkujących samochody,
- zajezdniach i bazach transportowych,
- firmach przewozowych i kurierskich,
- firmach zajmujących się dystrybucją części i materiałów eksploatacyjnych.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych trwa 3 lata.  Absolwent po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje kwalifikacje w zawodzie.

Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów, a także montażem wyposażenia dodatkowego takich jak alarmy, centralne zamki, sprzęt car audio i innych. Coraz większy udział elektroniki w pojazdach powoduje, że elektromechanicy są i będą bardzo poszukiwaną grupą zawodową na rynku pracy.

Elektromechanik samochodowy, podobnie jak mechanik może znaleźć zatrudnienie w wielu zakładach branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych.

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami.

Mówiąc o lakierniku samochodowym najczęściej mamy na myśli kogoś, kto pracuje w niedużym warsztacie lakierniczym. Wykonuje on czynności lakiernika samochodowych napraw lakierniczych. Ale lakiernik może również pracować w fabryce samochodów.

FRYZJER

Fryzjer zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie modyfikacje.

Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów – farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych.

Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, na specjalne okazje takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Ważne jest również aby fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń.

Po trzech latach nauki absolwenci przystępują do egzaminu czeladniczego.

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020