Zarządzenie nr 17 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 9 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim „Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (wariant B i C)”

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (wariant B i C)
Polecenie pracy zdalnej (załącznik nr 1)
Sprawozdanie z realizacji godzin pracy nauczyciela (załącznik nr 2)
Arkusz dostosowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w związku z organizacją pracy na odległość (załącznik 3)

 

 

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020