Regulamin korzystania z niestrzeżonego parkingu uczniowskiego
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Mazowieckim

Zaświadczenie o ocenie końcoworocznej z zajęć praktycznych u pracodawcy w roku szkolnym 2023/2024


Deklaracja dla ucznia lub absolwenta szkoły 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Zaświadczenie o przebiegu nauczania w szkole


Podanie o przeniesienie do innej klasy


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

  strona 1

  strona 2

Prosimy o drukowanie obu stron!

PODANIE O ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


PODANIE O REZYGNACJĘ ZE SZKOŁY

Aby ubiegać się o duplikat świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek ( w załączeniu) z dołączoną opłatą w wysokości 26 zł na numer konta 45 1560 0013 2000 1656 8000 0002 z dopiskiem w tytule wpłaty - duplikat świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu


Aby ubiegać się o duplikat legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek ( w załączeniu) z dołączoną opłatą w wysokości 9 zł na numer konta 45 1560 0013 2000 1656 8000 0002 z dopiskiem w tytule wpłaty - duplikat legitymacji

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

WYCIECZKI - DOKUMENTACJA

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów

Załączniki
do regulaminu organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów na podstawie § 8

wycieczki krajowe 

Załączniki
do regulaminu organizowania wycieczek szkolnych oraz rejestrowania wyjść grupowych uczniów na podstawie § 8

wycieczki zagraniczne 

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020