hostgator domain coupon

   

   
   

   
   
   

   

   
   

   

   

   

   

Przedsięwzięcie „Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim

stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!„

o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000146395

 

realizowanego w ramach projektu

 „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+,

w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

realizowanego na zasadach Programu Erasmus+

 

Beneficjent: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim

Całkowita wartość projektu: 385 674,18 PLN, w tym środki europejskie 318 258,33 PLN

Okres realizacji: 31.12.2023 r.  – 29.11.2024 r.

Krótki opis projektu: Głównym celem jest wsparcie rozwoju zawodowego 30 uczniów z kierunków technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, w tym 14 uczniów o mniejszych szansach, ale też rozwój szkoły poprzez poznanie włoskich doświadczeń
w organizacji praktyk i staży

Grupa docelowa: 30 uczniów z kierunków technik logistyk, technik pojazdów samochodowych
i mechanik pojazdów samochodowych, w tym 14 uczniów o mniejszych szansach.

Typy działań w projekcie:

 1. Zajęcia pedagogiczne 5 h
 2. Zajęcia międzykulturowe 10h
 3. Zajęcia BHP 5h
 4. Kurs przygotowawczy z języka angielskiego 30h
 5. Indywidualne konwersacje dla uczniów z mniejszymi szansami

Cele akcji:

 • Wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy
 • Wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności umiejętności uczenia się języków i umiejętności cyfrowych. Dzięki wyjazdom uczniowie i opiekunowie będą mogli zwiększyć kompetencje językowe (nasi uczniowie i nauczyciele nie mają szansy wykorzystywać zwykle języka angielskiego w praktyce, tylko niektórzy wyjeżdżają za granicę, stąd 3 tygodniowa mobilność zagraniczna znacząco zwiększy ich umiejętności). Wyjazdy spowodują zwiększenie przedsiębiorczości, zaradności, umiejętności pracy w grupie, ale też samodzielności
 • Rozwijanie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności oraz ich zdolności podejmowania partnerskiej współpracy dobrej jakości

Cele edukacyjne praktyk:

 • Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w obszarze logistyki i mechaniki samochodowej
 • Kształtowanie umiejętności związanych z planowaniem prac w obszarze logistyki
  i mechaniki samochodowej
 • Praktykowanie umiejętności związanych z organizowaniem i wykonywaniem prac
  w obszarze logistyki i mechaniki samochodowej
 • Konfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy
  w obszarze logistyki i mechaniki samochodowe

Oczekiwane Efekty uczenia się dla:

Technik logistyk:

- optymalizuje realizację procesów magazynowych

- obsługuje magazyny przyprodukcyjne, magazyny dystrybucji

- planuje i organizuje procesy transportowe i spedycyjne

- dokumentuje realizację procesów transportowo-spedycyjnych

- potrafi zaplanować proces transportowo-spedycyjny

-automatyzuje proces logistyczny z wykorzystaniem ICT

-korzysta z języka angielskiego zawodowego

Technik pojazdów samochodowych / Mechanik pojazdów samochodowych:

-potrafi wykonać badanie diagnostyczne

- potrafi zlokalizować uszkodzone elementy samochodu na podstawie analizy wyników pomiarów i wyników badań

diagnostycznych

- potrafi zaplanować czynności niezbędne do wykonania wymiany uszkodzonych elementów

-potrafi wykonać proste wymiany uszkodzonych elementów

-potrafi posługiwać się narzędziami niezbędnymi do wykonania napraw

- korzysta z języka angielskiego zawodowego

Dzięki stażom, uczniowie nabędą przede wszystkim umiejętności praktyczne dostosowane do ich potrzeb.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3  Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim

Ul. Legionów 47

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

Tagi:

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Załączniki:

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE UZUPEŁNIAJĄCE - uczeń

INFORMACJA Z REKRUTACJI DO PROJEKTU

LISTA RANKINGOWA

INFORMACJA Z REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU

 

   
© Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 2020